Krótka Historia

Pierwsze próby nauczania gry na gitarze miały miejsce już w szkole średniej. Były one na tyle udane, że w ostatniej klasie szkoły muzycznej II stopnia uczyłem już w Ognisku muzycznym działającym przy Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej. Było to w roku 1995 i od tego czasu nieprzerwanie od 22 lat uczę gry na gitarze ludzi dużych i małych, młodych i dojrzalszych. Uczyłem wtedy, kiedy rozwijałem swoją wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki na Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz także wtedy, kiedy rozpocząłem pracę jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum  przy ulicy Hangarowej w Poznaniu, a następnie kontynuowałem w Zespole Szkół Urszulańskich  na Al. Niepodległości w Poznaniu, gdzie pracuje od 2009 roku po dzień dzisiejszy.

Do 2005 roku uczyłem gry na gitarze w Muzycznej Szkole II stopnia w Gnieźnie, ogniskach muzycznych w Szamotułach, Wronkach i Buku. W marcu 2005 roku postanowiłem  założyć własną działalność gospodarczą. I tak od 12 lat działa i rozwija się firma  Nauka Gry na Gitarze Jędrzej Fecek. Od samego początku najważniejszą naszą działalnością było udzielanie lekcji gry na gitarze. Z upływem czasu rozszerzyliśmy ofertę o lekcje gry na pianinie i emisji głosu.