Loading...

Zajęcia umuzykalniające dla maluchów z rodzicami

Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat w małych grupach.

Młodsze dzieci mogą brać udział w zajęciach po wcześniejszej ocenie czy dziecko poradzi sobie na zajęciach.

Zajęcia trwają 60 minut i odbywają się w SP. Akademia Pitagorasa w Baranowie – ul. Platynowa 1
Termin zajęć: piątki, godzina 16:15

Serdecznie zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju zajęcia umuzykalniające 

Zajęcia opracowane są na podstawie metody umuzykalniania niemowląt i małych dzieci E. E. Gordona oraz systemie edukacji muzycznej  E. Jaques-Dalcroze’a.

Nasze zajęcia zapewniają niemowlętom i małym dzieciom możliwość rozwijania wrodzonej wrażliwości muzycznej i ekspresję poprzez muzykę. Zajęcia te rozwijają zdolności muzyczne i dają wspaniałe podstawy dla dalszej edukacji muzycznej. Celem jest umożliwienie dzieciom tak naturalnego zanurzenia w muzyce i jej nauki, jak to ma miejsce w przypadku nauki języka ojczystego. Dzieci uczą się audiować – rozumieć muzykę, „myśleć muzycznie”. A wszystko to poprzez wspaniałą zabawę z użyciem m.in. kolorowych chusteczek, piłeczek, instrumentów, baniek mydlanych czy chusty animacyjnej.

To, czego dziecko uczy się podczas pierwszych pięciu lat życia, tworzy podstawę dla całej późniejszej edukacji.

Dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone metodą Gordona:

 • wykazują się dużo większą płynnością mowy (kiedy już zaczynają mówić),
 • łatwością w uczeniu się języka obcego (ze względu na wychwytywanie tzw. melodii języka i akcentu),
 • potrafią dłużej skupić się na wykonywanej czynności
 • są bardziej otwarte na świat.

Rozwijając ich zdolności muzyczne stymulujemy mózg dziecka – proces ten trwa (w zakresie zdolności muzycznych) jedynie do 9 roku życia dziecka.

Małe dzieci to mali geniusze – rodzą się z określonym poziomem zdolności muzycznych, który potem spada, jeśli nie jest stymulowany przez otoczenie. 

Dostępne są dwa warianty płatności:

 • Płatność po zajęciach – 50 zł  za zajęcia
 • Stała opłata miesięczna – 140 zł!!! (opłata jest  stała , nie zmienia się w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, oraz jeżeli zajęcia nie odbywają się z powodu świąt i ferii szkolnych.  Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu prowadzącego w następnym miesiącu od  ceny podstawowej jest odliczone 40 zł.)

Promocja dla rodzeństwa!

 • Płatność po zajęciach – 80zł  za zajęcia dla 2 dzieci
 • Stała opłata miesięczna – 240 zł!!! (opłata jest  stała , nie zmienia się w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, oraz jeżeli zajęcia nie odbywają się z powodu świąt i ferii szkolnych.  Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu prowadzącego w następnym miesiącu od  ceny podstawowej jest odliczone 60 zł.)

Ogólny zarys typów i stadiów audiacji wstępnej:

AKULTURACJA

Od narodzin do 2-4 roku życia: niewielka świadomość otoczenia u dziecka.

1. ABSORPCJA: dziecko słucha i słuchowo gromadzi dźwięki muzyki z otoczenia.

2. REAKCJE PRZYPADKOWE: dziecko porusza się i paple w odpowiedzi ale nieadekwatnie do muzycznych dźwięków środowiska.

3. REAKCJE CELOWE: dziecko stara się odnieść ruch i paplaninę do muzycznych dźwięków środowiska.

IMITACJA

Od 2-4 do 3-5 roku życia: dziecko angażuje się ze świadomością skierowaną przede wszystkim na otoczenie.

4. POZBYWANIE SIĘ EGOCENTRYZMU: dziecko rozpoznaje, że ruchy i paplanina nie pasują do muzyki z otoczenia.

5. PRZEŁAMANIE KODU: dziecko naśladuje z pewną dokładnością dźwięki muzyki z otoczenia zwłaszcza motywy tonalne i rytmiczne.

ASYMILACJA

od 3-5 do 4-6 roku życia: dziecko angażuje się ze świadomością skierowaną na siebie

6. SAMOOBSERWACJA: dziecko widzi brak koordynacji pomiędzy śpiewem a oddychaniem i pomiędzy śpiewnym recytowaniem a ruchem mięśni i oddychaniem.

7. KOORDYNACJA: dziecko koordynuje śpiewanie i recytowanie z oddychaniem i ruchem.

Źródło: (Gordon E.E. 1997 Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci, str. 41)

Schemat zajęć to:

 • swobodna zabawa instrumentami

 • muzyczne powitanie

 • „Śpiewanki i rytmiczanki” z użyciem instrumentów i kolorowych pomocy (piłeczki, bańki, chusteczki, chusta animacyjna, piłki gimnastyczne), „Wierszyki masażyki”

 • reagowanie na bieżąco na odpowiedzi dzieci

 • „fala zmysłów”

 • muzyczne pożegnanie

 • swobodna zabawa instrumentami

Jaka jest rola rodziców w edukacji muzycznej dziecka?

Rola rodziców w edukacji muzycznej metodą Edwina E. Gordona jest nie do przecenienia. To oni wprowadzają dziecko w świat muzyki od pierwszych chwil jego życia, to oni są w stanie zapewnić mu indywidualne podejście, odpowiadając na jego muzyczną dojrzałość i potrzeby. Dbajmy o rozwój wrażliwości muzycznej naszych dzieci, pamiętając, że edukacja muzyczna maluchów nie musi się ograniczać do nauki słów piosenek prezentowanych później na przedszkolnych „pokazach dla rodziców”.

Drodzy rodzice!
Aby zapisać dziecko na zajęcia prosimy o wypełnienie formularza.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

DZIĘKUJEMY!

O czym warto pamiętać?

 • Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestniczenia w zajęciach – śpiewania, rytmizowania, ruszania się wraz z dzieckiem

 • Nie poruszamy nóżkami czy rączkami dziecka, jedynie możemy wraz z nim się kołysać

 • Nie zmuszamy dzieci do reagowania na muzykę – każde z dzieci jest w innym stadium audiacji i inaczej przyswaja słyszane bodźce. Jest to edukacja nieformalna – my stwarzamy dziecku możliwość kontaktu z jak najbardziej różnorodną muzyką, ono przyjmuje z tego tyle, ile jest w danym momencie w stanie. Każde z dzieci przechodzi kolejne stadia audiacji w swoim tempie i nie należy tego procesu przyspieszać.

 • Pierwsza reakcja dziecka, zwłaszcza w przedziale wiekowym 0-18 miesięcy może być różna. Niektóre dzieci np. płaczą. Zazwyczaj nie zdarza się to ponownie – pamiętajmy, że dziecko potrzebuje czasu i oswojenia się z nowym miejscem i nową sytuacją, być może też wcześniej nie było w miejscu w którym wszysy razem śpiewają i to jego naturalna reakcja.

 • Dzieci mogą swobodnie chodzić po sali, nie muszą siedzieć w kręgu. Nawet stojąc w kącie słyszą śpiew, więc czerpią z zajęć.

 • Wystarczy, że dziecko słucha – nie wymagajmy od dziecka, zwłaszcza niemowlęcia, że będzie na muzykę reagować. Ono chłonie wszystko co słyszy a efekt usłyszymy, kiedy będzie w stanie mówić i śpiewać.

 • Jeśli dziecko płacze a wiemy, że np. jest głodne czy wymaga przewinięcia – możemy w każdym momencie wyjść i wrócić za chwilę.